Skip navigation links
Makkelijk Verkenner herstarten vanuit uw applicatie!
Menu
ShellDispenser-Dev
Makkelijk Verkenner herstarten vanuit uw applicatie!

SDD_Status code

De SDD_Status code wordt teruggegeven door de SDD_GetNextStatus functie.  Het geeft eventuele extra statussen terug die bij de SDD_Result code horen die door de meeste functies word teruggegeven.  Zie de SDD_GetNextStatus functie helppagina voor meer informatie over het verkrijgen van statuscodes.

De mogelijke algemene waarden zijn:

 • SDD_StatusNoMore (0): er zijn niet meer status codes beschikbaar.

De succeswaarden zijn:

 • SDD_StatusAlreadyStarted (100): Verkenner was al gestart toen SDD_Start werd aangeroepen.
 • SDD_StatusAlreadyClosed (101): Verkenner was al gesloten toen SDD_Close werd aangeroepen.

De waarschuwingswaarden zijn:

 • SDD_StatusClosedForceful (200): Verkenner kon niet normaal door SDD_Close of SDD_Restart worden afgesloten en moest hardhandig worden afgesloten.
 • SDD_StatusSelfRestarted (201): Verkenner heeft zichzelf opnieuw opgestart in plaats van dat hij door SDD_Restart opgestart moest worden.
 • SDD_StatusNoPreventStartupItems (202): bij het afsluiten van Verkenner door SDD_Close of SDD_Restart kon ShellDispenser-Dev niet voorkomen dat Verkenner zijn opstart items zal uitvoeren de volgende keer dat hij gestart wordt.

De errorwaarden zijn:

 • SDD_StatusNotInitialized (300): de ShellDispenser-Dev dll is nog niet geïnitialiseerd; roep eerst SDD_Initialize aan voordat u andere functies aanroept.
 • SDD_StatusLicenseInvalid (301): de opgegeven licentie bij SDD_Initialize is niet geldig; zorg ervoor dat u de licentietekst gegevens goed heeft geformat, of geef een lege string op als u nog geen licentie heeft gekocht.
 • SDD_StatusPlatformNotSupported (302): de Windows OS versie waarop u ShellDispenser-Dev probeerd te gebruiken wordt niet ondersteund; zie de systeemvereisten helppagina voor meer informatie.
 • SDD_StatusErrorStarting (303): er is een fout opgetreden bij het starten van Verkenner door SDD_Start of SDD_Restart.
 • SDD_StatusErrorClosing (304): er is een fout opgetreden bij het sluiten van Verkenner door SDD_Close of SDD_Restart.