Skip navigation links
Makkelijk Verkenner herstarten vanuit uw applicatie!
Menu
ShellDispenser-Dev
Makkelijk Verkenner herstarten vanuit uw applicatie!

SDD_GetNextStatus functie

U kunt de SDD_GetNextStatus functie aanroepen om meer informatie te verkrijgen over wat er gebeurde bij het aanroepen van een van de ShellDispenser-Dev functies.  Het geeft u een SDD_Status code terug.  Merk op dat sommige functies extra statusinformatie klaarzetten, zelfs als ze een SDD_ResultOK teruggeven.  Merk ook op dat sommige functies aanleiding kunnen geven tot meer dan een SDD_Status, dus blijf de SDD_GetNextStatus functie aanroepen totdat het SDD_StatusNoMore teruggeeft.

Aanroep:
SDD_GetNextStatus(): SDD_Status