Skip navigation links
Makkelijk Verkenner herstarten vanuit uw applicatie!
Menu
ShellDispenser-Dev
Makkelijk Verkenner herstarten vanuit uw applicatie!

SDD_Initialize functie

U moet de SDD_Initialize functie aanroepen voordat u andere ShellDispenser-Dev functies aanroept.  Als u SDD_Initialize nog niet succesvol heeft aangeroepen voordat u andere functies aanroept, geven deze een fout terug.  U kunt deze functie slechts eenmalig aanroepen gedurende de looptijd van uw applicatie, dus zorg ervoor dat u uw licentiegegevens correct doorgeeft; zie de "Gebruik uw licentie" helppagina voor instructies.

Geef een lege string of NULL door als u geen licentie heeft om ShellDispenser-Dev in evaluatie mode te gebruiken.

Aanroep:
SDD_Initialize(licentieGegevens: string): SDD_Result