Skip navigation links
Makkelijk Verkenner herstarten vanuit uw applicatie!
Menu
ShellDispenser-Dev
Makkelijk Verkenner herstarten vanuit uw applicatie!

Herdistribueerbare bestanden

De volgende bestanden mogen vrijelijk met uw of uw bedrijf's product(en) worden geherdistribueerd:

  • ShellDispenser-Dev.dll

Alle andere bestanden dan de hierboven genoemde, alsook gewijzigde versies van de bovenstaande bestanden mogen niet worden geherdistribueerd.  Deze bestanden zijn alleen bedoeld voor uw of uw bedrijf's persoonlijk gebruik gedurende de ontwikkeling van uw product(en).  Zie de geleverde eindgebruikersovereenkomst voor meer informatie.