Skip navigation links
Makkelijk Verkenner herstarten vanuit uw applicatie!
Menu
ShellDispenser-Dev
Makkelijk Verkenner herstarten vanuit uw applicatie!

Ontwikkelomgeving opzetten

Hieronder staan de instructies voor het opzetten van enkele ontwikkelomgevingen om ShellDispenser-Dev te gebruiken.  In de meeste ontwikkelomgevingen kan code de functies in een DLL echter rechtstreeks aanroepen zonder speciale instellingen.  De onderstaande instructies zijn bedoeld om de ShellDispenser-Dev aanroepen directer en makkelijker te maken.  Alle genoemde bestanden kunt u vinden in de subfolder "Integration" in de ShellDispenser-Dev installatiefolder.

Alle C / C++ omgevingen

U kunt de LoadLibrary en GetProcAddress functies gebruiken om de ShellDispenser-Dev functies te benaderen.  De functies gebruiken allemaal de __stdcall aanroepconventie.  Zie het "ShellDispenser-Dev.h" bestand voor de goede functie declaraties.

Microsoft Visual C++

Om de functies gedeclareerd en gebruiksklaar te hebben, kunt u voor Microsoft Visual C++ het bestand "ShellDispenser-Dev.lib" als een linker include opnemen in uw projectinstellingen, en het bestand "ShellDispenser-Dev.h" #include'n door uw bronbestanden.  Op deze manier hoeft u niet LoadLibrary en GetProcAddress aan te roepen.

Code::Blocks met GCC / MingW

Om de functies gedeclareerd en gebruiksklaar te hebben, kunt u voor de GCC compiler en de MingW bibliotheken het bestand "ShellDispenser-Dev.a" als een linker include opnemen in uw projectinstellingen, en het bestand "ShellDispenser-Dev.h" #include'n door uw bronbestanden.  Op deze manier hoeft u niet LoadLibrary en GetProcAddress aan te roepen.

Microsoft Visual Basic 6.0

De broncode om ShellDispenser-Dev vanuit VB te gebruiken staat in het bestand "ShellDispenser-Dev.bas".  U kunt dit bestand in uw project opnemen, waarna u de functions direct vanuit uw code kunt aanroepen.

Visual Basic for Applications (VBA)

De broncode om ShellDispenser-Dev vanuit VBA te gebruiken staat in het bestand "ShellDispenser-Dev.bas".  U kunt dit bestand in uw VBA project importeren, waarna u de functions direct vanuit uw code kunt aanroepen.

Andere omgevingen

Raadpleeg de helpbestanden van uw ontwikkelomgeving voor meer informatie over hoe u dit in uw ontwikkelomgeving doet.